Ze względów bezpieczeństwa, kurs odbędzie się za dwa miesiące.Okluzja w koncepcji holistycznej: wykład i pokaz praktyczny II edycja

Kurs został przeniesiony, wszystkich zainteresowanych poinformujemy o nowym terminie, za zmiany przepraszamy.Zapraszamy na drugą edycję kursu z okluzji. Po świetnych recenzjach i wnikliwym pokazie wywiadu i badań diagnostycznych z pacjentami, podczas I edycji, zapraszamy chętnych na kolejne spotkanie. Wśród uczestników różnych szkoleń często słyszy się sprzeczne opinie o diagnostyce pacjenta i braku odpowiedzi na istotne pytania, które dotyczą najnowszych metod leczenia. Podczas wykładu prof.Więckiewicza, młodego naukowca z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego usłyszymy najnowsze doniesienia naukowe dotyczące bruksizmu, bezdechu sennego, diagnostyki zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego.Naukowe podejście okazuje się jedyną drogą w diagnostyce i we współpracy specjalistów. Zainteresowanych zapraszamy na drugą edycję kursu z okluzji, który odbędzie się w dniu 21 marca (w sobotę) 2020 roku we Wrocławiu przy ulicy Gałczyńskiego 23 w siedzibie firmy Hager Polonia.
Kurs ma charakter kameralny. Przewidujemy maksymalnie 25 uczestników.
Prowadzący: Dr hab. n. med. prof.nadzw.Mieszko Więckiewicz
Tytuł wykładu: „Okluzja w koncepcji holistycznej: wykład i pokaz praktyczny”
Cena 990 PLN *

8-30-9.00 Rejestracja
9.00-10.45 Wprowadzenie i prezentacja
11.00-11.30 Przerwa kawowa
14.00-14.45 Lunch
15.00-19.00 Warsztaty z pacjentem
*Wpłaty po 10 marca 2020 wyniosą 1290 PLN
Zagadnienia kursowe:
– związki okluzji i patomechanizmu powstawania zaburzeń skroniowo żuchwowych
– prawidłowe zwarcie przy wykorzystaniu artykulatora i łuku twarzowego
– zawiłości związane z udziałem obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego w etiopatogenezie zaburzeń okluzyjno mięśniowo stawowych
– medycyna snu i jej związek z okluzją
Podczas kursu zostanie zdiagnozowanych 3 pacjentów z różnymi dolegliwościami w obszarze stawu skroniowo żuchwowego.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z organizatorem 71/368 71 66

Regulamin kształcenia z dnia 01.09.2018