Bruksizm w ujęciu holistycznym zgodnym z evidence-based medicine

26 lutego 2022 | godz.: 9.00

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz, specjalista protetyki stomatologicznej

Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny (wykład, dyskusja oraz warsztat praktyczny z interpretacji raportów z holtera Bruxoff)

Czas wykładu i pokazu to maks. 8 godzin

Cena: 1990 zł/osoba do 28 stycznia 2022, później 2490 zł (cena zawiera lunch oraz napoje i przekąski)

Streszczenie wykładu

 

Bruskizm dotyczy od 8 do 31% populacji i występuje w postaci dwóch manifestacji okołodobowych. Bruksizm podczas snu i w stanie czuwania są obecnie rozpatrywane jako dwa osobne zachowania i nie należy w każdym przypadku postrzegać tego zjawiska jako choroby czy zaburzenia. Bruksizm posiada bardzo złożoną etiologię i może współwystępować z licznymi chorobami, zaburzeniami i stanami. Znaczne rozpowszechnienie wymienionych zachowań i liczne sprzeczne doniesienia oraz informacje determinują potrzebę omówienia zagadnienia zgodnie z medycyną opartą na faktach (ang. evidence-based medicine). Nadrzędnym celem wykładu jest omówienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącego etiologii i podziału bruksizmu w oparciu o międzynarodowe konsensusy. Dodatkowym celem jest zapoznanie słuchaczy z obrazem klinicznym, diagnostyką instrumentalną, diagnostyką różnicową, współwystępowaniem i leczeniem bruksizmu w czasie snu i w stanie czuwania z holistycznego punktu widzenia.

 

Po wykładzie odbędzie się warsztat praktyczny z interpretacji raportów z holtera Bruxoff. Podczas szkolenia będzie istniała możliwość praktycznego zapoznania się z zasadami użytkowania i obsługi holtera Bruxoff.

Regulamin: https://hager.com.pl/download/regulamin-ksztalcenia-z-dnia-26-02-2022r/