KURS PRZENIESIONY – Okluzja w ujęciu holistycznym. Doc.dr n.med.prof.nazdw.Mieszko Więckiewicz

21 marca 2020 | godz.: 8:30

Ze względów bezpieczeństwa, przenosimy kurs na inny termin. 

Zagadnienia kursowe:
– związki okluzji i patomechanizmu powstawania zaburzeń skroniowo żuchwowych
– prawidłowe zwarcie przy wykorzystaniu artykulatora i łuku twarzowego
– zawiłości związane z udziałem obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego w etiopatogenezie zaburzeń
okluzyjno mięśniowo stawowych
– medycyna snu i jej związek z okluzją
Podczas kursu zostanie zdiagnozowanych 3 pacjentów z różnymi dolegliwościami w obszarze stawu skroniowo żuchwowego.
Siedziba Hager Polonia
Cena szkolenia 990 PLN, Ilość miejsc ograniczona.