Okluzja w koncepcji holistycznej: wykład i pokaz praktyczny z udziałem pacjentów

19 listopada 2022 | godz.: 9.00

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz, specjalista protetyki stomatologicznej

Tytuł wykładu: „Okluzja w koncepcji holistycznej: wykład i pokaz praktyczny z udziałem pacjentów”

Termin: 19.11.2022, godzina 9:00

Czas wykładu i pokazu to maks. 9 godzin

Cena: 2490 zł/osoba do końca października 2022, później 2990 zł (cena zawiera lunch, przekąski i napoje)

 

Prawidłowa okluzja pozostaje w dynamicznym związku z układem nerwowo‑mięśniowym narządu żucia oraz stawami skroniowo ‑żuchwowymi, przez co bezpośrednio warunkuje utrzymanie fizjologicznej czynności układu stomatognatycznego. Odtworzenie prawidłowej okluzji zbliża każdego lekarza dentystę do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego. Dlatego celem wykładu będzie omówienie aspektów związanych z kreowaniem okluzji idealnej, mającej za zadanie zapewnienie harmonijnego działania łuków zębowych, a także układu mięśniowo ‑stawowego. Zostaną poruszone zagadnienia dotyczące związku między okluzją a patomechanizmem powstawania zaburzeń skroniowo‑żuchwowych oraz roli artykulatora i łuku twarzowego w projektowaniu prawidłowego zwarcia. Podjęta również będzie tematyka dotycząca zawiłości związanych z udziałem obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego w etiopatogenezie zaburzeń okluzyjno‑mięśniowo‑stawowych. Zostaną również przedstawione aspekty stomatologicznej medycyny snu i jej związku z okluzją oraz aktualna koncepcja bruksizmu. W wykładzie w sposób obiektywny będą przedstawione wady i zalety najbardziej popularnych koncepcji okluzyjnych oraz zostanie omówiona cyfrowa analiza okluzji.

Po wykładzie odbędzie się pokaz badania czynnościowego stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni narządu żucia. Pierwsi uczestnicy mogą przyprowadzić ze sobą pacjentów w celu wykonania badania. Maksymalna ilość pacjentów to 3 osoby (przewidywany czas badania jednego pacjenta to 45 minut).