Współwystępowanie zaburzeń skroniowo-żuchwowych oraz zaburzeń snu manifestujących się w zakresie czaszki twarzowej

16 października 2021 | godz.: 9.00

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz,

Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny (wykład, dyskusja oraz badanie pacjentów)

UWAGA! LISTA REZERWOWA

Czas wykładu i pokazu to maks. 9 godzin

Cena: 1990 zł/osoba do 15 września 2021, później 2490 zł (cena zawiera lunch oraz napoje i przekąski)

Streszczenie wykładu:

Według najnowszych badań zaburzenia skroniowo-żuchwowe czyli dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni narządu żucia dotyczą około 56% populacji osób dorosłych w Polsce. Natomiast zaburzenia snu manifestujące się w rejonie czaszki twarzowej dotyczą około 40% polskiej populacji. Do zaburzeń tych należą m.in.: bruksizm w czasie snu, bezdech senny, mioklonie ustno-żuchwowe, nocna padaczka czołowa oraz nocne napady drgawkowe niepadaczkowe. Znaczne rozpowszechnienie wymienionych dysfunkcji i liczne sprzeczne doniesienia oraz informacje determinują potrzebę omówienia zagadnień zgodnie z medycyną opartą na faktach (ang. evidence-based medicine). Najistotniejsze z punktu widzenia stomatologa są bruksizm oraz bezdech senny, które posiadają złożoną etiologię i mogą współwystępować z licznymi chorobami, zaburzeniami i stanami. Nadrzędnym celem wykładu jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącego etiologii i podziału zaburzeń skroniowo-żuchwowych, bruksizmu oraz bezdechu sennego. Dodatkowym celem jest zapoznanie słuchaczy z obrazem klinicznym, diagnostyką różnicową, współwystępowaniem i leczeniem przedstawianych zaburzeń z holistycznego punktu widzenia.

*

Wykład stacjonarny w siedzibie firmy Hager Polonia we Wrocławiu

Ze względu na obecną sytuacje pandemiczną, w przypadku lockdownu, szkolenie odbędzie się online,  z dyskusją na żywo!