Program konferencji

Wrocław 8-9 marca 2024r.

Miejsce: Hotel Mercure, plac Dominikański 1, Wrocław

Postępy w diagnostyce i leczeniu bólu jamy ustnej i twarzy oraz zaburzeń czynnościowych narządu żucia.

Jubileusz 10 lecia (2014-2024) Sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy PTBB        

Konferencja organizowana przez firmę Hager Polonia we współpracy z Polskim Towarzystwem Badania Bólu

Patronat medialny nad konferencją obejmuje czasopismo Dental and Medical Problemshttps://dmp.umw.edu.pl/en/home/

Sponsorzy: Align Technology Poland

        

Nowe wyzwania – stare prawdy

Zapraszam do Wrocławia

Błażej Szczerbaniewicz

Przewodniczący Sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy Polskiego

Towarzystwa Badania Bólu

I DZIEŃ 08.03.2024 piątek

Międzynarodowa klasyfikacja bólu jamy ustnej i twarzy, wydanie 1 (ICOP).

Praktyczne komentarze uwzględniające specyfikę warunków w Polsce.

GodzinaTemat
08.00–09.00 Rejestracja.
09.00–9.10Uroczyste powitanie uczestników konferencji. Słowo wstępne.

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska Prezes PTBB
Lek. stom. Błażej Szczerbaniewicz, Przewodniczący Sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy
09.10–10.00Ból jamy ustnej i twarzy przypisywany zaburzeniom struktur zębowo-zębodołowych i powiązanych struktur anatomicznych. Praktyczny komentarz z przykładami klinicznymi.

Dr hab. n med. Bartosz Dalewski, UM Szczecin
10.00-10:50
Ból jamy ustnej i twarzy przypisywany strukturom mięśniowo-powięziowym. Praktyczny komentarz z przykładami klinicznymi.

Prof. Mieszko Więckiewicz, UM Wrocław
10.50–11.15 Przerwa kawowa
11.15–12.35 Ból stawu skroniowo-żuchwowego. Praktyczny komentarz z przykładami klinicznymi.

Prof. Jolanta Kostrzewa-Janicka, UM Warszawa
12.35-13.20Ból jamy ustnej i twarzy przypisywany uszkodzeniu lub chorobie nerwów czaszkowych. Praktyczny komentarz z przykładami klinicznymi.

Prof. Marta Waliszewska-Prosół, UM Wrocław
13.20–13.45 Panel dyskusyjny. Pytania i odpowiedzi.
13.45–14.45 Lunch
14.45–15.35 Ból jamy ustnej i twarzy przypominający pierwotny ból głowy. Praktyczny komentarz z przykładami klinicznymi.

Dr n.med Anna Gryglas, Migre Polskie Centrum Leczenia Migreny
15.35–16.25 Idiopatyczny ból jamy ustnej i twarzy. Praktyczny komentarz z przykładami klinicznymi.

Lek. stom Błażej Szczerbaniewicz, Przychodnia Stomatologiczna Kodent
16.25-17.15Ocena psychospołeczna pacjentów z bólem jamy ustnej i twarzy. Praktyczny komentarz z przykładami klinicznymi.

Dr n med. Piotr Wierzbiński, UM Łódź
17.15-17.45 Panel dyskusyjny. Pytania i odpowiedzi.
17.45-18.00 Zebranie członków Sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy
20.00 – 22.00 Kolacja integracyjna

II DZIEŃ 09.03.2024 sobota

Postępy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu żucia.

GodzinaTemat
9:00 – 9:50Chirurgiczne leczenie stawów skroniowo-żuchwowych. Praktyczny protokół współpracy lekarz stomatolog- chirurg szczękowo-twarzowy.

Dr n med. Krzysztof Dowgierd, Klinika Dowgierd
09.50-10.40 Metody wspomagające z zakresu medycyny estetycznej w leczeniu pacjentów z problemami czynnościowymi i zaburzeniami neurologicznymi w obrębie twarzy i szyi.

Dr  Bożena Jendrysik, Praktyka Prywatna Venomed
10.40–11.00 Panel dyskusyjny. Pytania i odpowiedzi.
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.20 Zespołowe diagnozowanie i leczenia interdyscyplinarne wspomagane cyfrowo u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia.

Lek.stom. Błażej Szczerbaniewicz, Prywatna Praktyka Stomatologiczna, Kodent Częstochowa, Dr Marek Rybicki, Dr Adam Kaczor, Praktyka Better
12.20–13.10 Bóle głowy. Stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa.  Sposoby modulacji autonomicznego układu nerwowego. Przegląd praktycznych technik terapeutycznych.

Fizjoterapeuta Mgr Michał Klich Fizjofit, Knurów
13.10–14.00 Sposoby przywracania utraconego wymiaru poprzecznego szczęki. Przegląd technik chirurgicznych wspomagających ekspansję w leczeniu ortodontycznym.

Dr Rafał Brandt, Prywatna Praktyka Ortodontyczna Warszawa
14.00–14.30Panel dyskusyjny. Pytania i odpowiedzi. Zakończenie konferencji
14.30–15.30Lunch

Warsztaty

Sobota 9.03.2024 od godz.16.00 do 19.00

Warsztaty 16.00-19.00
I warsztat:Jak lekarz stomatolog może uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami przeciążenia kręgosłupa w pracy. Przegląd ćwiczeń profilaktycznych i rehabitacyjnych do samodzielnego wykonywania przez lekarza stomatologa.

Fizjoterapeuta mgr Michał Klich Fizjofit, Knurów
II warsztat:Minimalnie inwazyjne planowanie ortodontyczno-protetyczne. Rola narzędzi cyfrowych w budowaniu skutecznego modelu praktyki cyfrowej.

Align Technology Wrocław, lek. stom. specj. ortodoncji Jolanta Sajkowska
Prywatna Praktyka Giżycko
III warsztat:Skuteczne sposoby komunikacji z pacjentem z zaburzeniami psychospołecznymi z szczególnym uwzględnieniem stanów depresji z powodu przewlekle utrzymujących się dolegliwości bólowych w obrębie jamy ustnej i twarzy.

Dr n med. Piotr Wierzbiński, UM Łódź
IV warsztat:Od czego zacząć planowanie i leczenie ekspansji szczęki?. Współpraca lekarz laboratorium na przykładzie cyfrowego projektowania i drukowania szablonów do mikroimplantów. Pokaz praktyczny na fantomach.

Lek.stom.specj.ortodoncji Rafał Brandt, Prywatna Praktyka Ortodontyczna Warszawa

Opłaty za uczestnictwo

Lekarz dentysta do 31.12.2023r. 1500 PLN
Po 01.01.2024r. 1800 PLN
Studenci stomatologii480 PLN
Udział
w warsztacie
480 PLN cena po 01.01.2024 wynosi 550 PLN
Logopedzi1000 PLN cena po 01.01.2024 wynosi 1200 PLN

  Formularz rejestracji na konferencję w dniu 8-9.03.2024r. we Wrocławiu

  Postępy w diagnostyce i leczeniu bólu jamy ustnej i twarzy oraz zaburzeń czynnościowych narządu żucia  Zgłaszam udział w warsztatach:

  >

  Zaznacz wybór: Warsztaty w dniu 8-9.03.2024r. we Wrocławiu 16.00-19.00
  Jak lekarz stomatolog może uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami przeciążenia kręgosłupa w pracy. Przegląd ćwiczeń profilaktycznych i rehabitacyjnych do samodzielnego wykonywania przez lekarza stomatologa.

  Fizjoterapeuta mgr Michał Klich Fizjofit Gliwice
  Minimalnie inwazyjne planowanie ortodontyczno-protetyczne. Rola narzędzi cyfrowych w budowaniu skutecznego modelu praktyki cyfrowej.

  Align Technology Wrocław
  Skuteczne sposoby komunikacji z pacjentem z zaburzeniami psychospołecznymi z szczególnym uwzględnieniem stanów depresji z powodu przewlekle utrzymujących się dolegliwości bólowych w obrębie jamy ustnej i twarzy.

  Dr n med. Piotr Wierzbiński UM Łódź
  Od czego zacząć planowanie i leczenie ekspansji szczęki?. Współpraca lekarz laboratorium na przykładzie cyfrowego projektowania i drukowania szablonów do mikroimplantów. Pokaz praktyczny na fantomach.

  Dr n.med. Rafał Brandt, Prywatna Praktyka Ortodontyczna Warszawa
  Uroczysta kolacja z atrakcją wieczoru, w piątek 08.03.2023r.

  Akceptuję regulamin konferencji Postępy w diagnostyce i leczeniu bólu jamy ustnej i twarzy oraz zaburzeń czynnościowych narządu żucia.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących udziału w Konferencji

  Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Hager Polonia Sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu wpisaną do KRS pod numerem 000063518 adres: ul. Gałczyńskiego 23; 52-214 Wrocław w celu dokonania i realizacji zamówienia – udziału w Konferencji Postępy w diagnostyce i leczeniu bólu jamy ustnej i twarzy oraz zaburzeń czynnościowych narządu żucia. Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Zostałem poinformowany, iż wyrażona zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym wyżej celu, należy kierować na adres mailowy: biuro@hager.com.pl.

  Informacje o warsztacie Sponsora

  Minimalnie inwazyjne planowanie ortodontyczno-protetyczne. Rola narzędzi cyfrowych w budowaniu skutecznego modelu praktyki cyfrowej.

  Align Technology Wrocław, lek. stom. specj. ortodoncji Jolanta Sajkowska
  Prywatna Praktyka Giżycko

  Lek.stom. specjalista ortodonta Jolanta Sajkowska
  „Planowanie leczenia ortodontyczno-protetycznego w stabilnej ortopedycznej pozycji żuchwy z uwzględnieniem poszerzonej diagnostyki czynnościowej i szynoterapii. Rola narzędzi cyfrowych w budowaniu skutecznego modelu praktyki cyfrowej.
  Abstrakt
  Leczenie ortodontyczne w Polsce na przestrzeni 30 lat podlegało wielu koncepcjom terapeutycznym, zmieniającym się średnio co 10 lat i będącym odbiciem światowych trendów. Poszukiwanie najlepszych metod diagnostycznych i terapeutycznych do uzyskania stabilności wyników leczenia zbliżyło specjalistów stomatologii i medycyny. Współpraca interdyscyplinarna stała się w ostatnim 10-leciu standardem leczenia w stomatologii. Ustalenie właściwych warunków zgryzowych oraz eliminacja parafunkcji stają się kluczem do stabilnej okluzji I długotrwałego sukcesu leczenia ortodontycznego I protetycznego. Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem leczenia powinna być diagnostyka, ocena prawidłowej pozycji stawów skroniowo-żuchowych, jak również harmonii mięśni układu stomatognatycznego.Umożliwia to poszerzona diagnostyka czynnościowa poprzez rejestrację zwarcia analogową lub cyfrową oraz artykulacja. Wykorzystanie szynoterapii pomaga uzyskać stabilną ortopedyczną pozycję żuchwy i stawów skroniowo-żuchwowych, eliminując nieprawidłową funkcję i pamięć mięśniową oraz przywracając właściwy tor żucia. Uzyskanie stabilnej okluzji pozwala właściwie zaplanować symulację przesunięć zębów oraz odtworzenie prawidłowych stosunków zwarciowych. Cyfrowe planowanie leczenia w oparciu o wirtualny model zintegrowanego obrazu 3D z CBCT pozwala precyzjnie zaplanować symulację przesunięć zębowych, okluzję oraz przygotować miejsce na późniejszą, ewentualną odbudowę naturalnej morfologii zębów lub uzupełnienie braków zębowych. Celem wykładu jest omówienie zasad w planowaniu leczeniu wad zgryzu oraz jego zakończenia i retencji w oparciu o stabilną ortopedyczną pozycję żuchwy. Narzędzia cyfrowe odgrywają coraz większą rolę w leczeniu ortodontycznym, umożliwiając bardziej precyzyjne , skuteczne i wygodne podejście do terapii wad zgryzu i pozycji zębów. Mają znaczenie zarówno w planowaniu ustawienia zębów, komunikacji z innymi lekarzami oraz pacjentem. Skanowanie wewnątrzustne eliminuje dyskomfort i błędy tradycyjnych wycisków pozwalając na precyzyjne uzyskanie 3-wymiarowych modeli. Narzędzia cyfrowe umożliwią druk modeli a następnie przygotowanie precyzyjnych aparatów ortodontycznych typu aligner takich jak Invisalign. Pozwoli to na dostarczenie pacjentowi zestawu prawie niewidocznych nakładek, które pomogą przesunąć zęby do pożądanej pozycji , ułatwiając lekarzowi protetykowi wykonanie rekonstrukcji protetycznej .
  • Diagnostyka wad zgryzu dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Stabilna ortopedyczna pozycja żuchwy i jej znaczenie w planowaniu leczenia.
  • Rozwój metod terapii ortodontycznych i poszerzona diagnostyka czynnościowa. Rejestracja zwarcia analogowa i cyfrowa.
  • Wywiad i badanie pacjenta. Badanie stawów skroniowo-żuchwowych – objawy braku stabilizacji. Mapa bólu Rocabado.
  • Szynoterapia.
  • Planowanie leczenia ortodontycznego metodą nakładkową Invisalign
  w oprogramowaniu ClinCheck z integracją CBCT.
  • Case study – analiza przypadku leczenia ortodontycznego z udziałem szynoterapii
  • Case study- analiza przypadku leczenia ortodontyczno- protetycznego.