BRUKSIZM – wykład z pokazem praktycznym

23 listopada 2019 | godz.: 9.00-18.00

23.11.2019 r.Dr hab. n. med.prof.nadzw.Mieszko Więckiewicz,
Bruksizm czyli zwiększona aktywność mięśni żucia podczas snu i w stanie czuwania jest obecnie rozpatrywany jako dwa osobne zachowania. Z tego powodu wyróżnia się dwa rodzaje bruksizmu: bruksizm występujący w czasie snu (Sleep Bruxism) oraz bruksizm występujący w stanie czuwania (Awake Bruxism). Zalecane jest zastąpienie dotychczasowej, wspólnej definicji dwoma osobnymi definicjami. Etiopatogeneza bruksizmu nie zostały do końca poznana, obecnie uważa się, że zjawisko to może być spowodowane przez wiele czynników, do których należą czynniki biologiczne, psychologiczne i egzogenne. Ocenia się, że częstość jego występowania w populacji osób dorosłych wynosi 8-31%. Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z najnowszą koncepcją postrzegania bruksizmu opartą o „Evidence-Based Medicine” oraz współczesnymi metodami jego diagnozowania.
Siedziba Hager Polonia
Cena szkolenia 1360 PLN, Ilość miejsc ograniczona.