Okluzja w koncepcji holistycznej: wykład i pokaz praktyczny

19 stycznia 2019 | godz.: 8:30

Kurs z okluzji odbędzie się w dniu 19 stycznia (w sobotę) 2019 roku we Wrocławiu przy ulicy Gałczyńskiego 23 w siedzibie firmy Hager Polonia.
Kurs ma charakter kameralny. Przewidujemy maksymalnie 20 uczestników.
Prowadzący: Dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz
Tytuł wykładu: „Okluzja w koncepcji holistycznej: wykład i pokaz praktyczny”
Cena 990 PLN *

8-30.- 9.00 Rejestracja
9.00-10.45 Wprowadzenie i prezentacja
11.00-11.30 Przerwa kawowa
14.00-14.45 Lunch
15.00-19.00 Warsztaty z pacjentem
*Wpłaty po 15 grudnia 2018 1290 PLN
Zagadnienia kursowe:
– związki okluzji i patomechanizmu powstawania zaburzeń skroniowo żuchwowych
– prawidłowe zwarcie przy wykorzystaniu artykulatora i łuku twarzowego
– zawiłości związane z udziałem obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego w etiopatogenezie zaburzeń okluzyjno mięśniowo stawowych
– medycyna snu i jej związek z okluzją
Podczas kursu zostanie zdiagnozowanych 3 pacjentów z różnymi dolegliwościami w obszarze stawu skroniowo żuchwowego.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z organizatorem 71/368 71 66

Regulamin kształcenia z dnia 01.09.2018